''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:54 26/11/2018  

Hiệu trưởng

Họ và tên:   Trần Thị Giang
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  tranthigiang73@gmail.com
Điện thoại:  0903571011
Địa chỉ:  La sơn Phu Tử, thành phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 321

Các tin khác