''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:44 18/06/2017  

MẪU ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học .........................................................................................................

 

Tôi tên là: ....................................................................................................................

Phụ huynh em: ...........................................................................Nam (nữ)....................

Sinh ngày: ...................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................

Hiện thường trú tại số nhà ................................đường ....................................................

tổ ................... thôn.................................................xã......................................................................................................

Họ và tên cha: .............................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:  ..............................................................................................................................................................

Nơi công tác:  ..............................................................................................................................................................

Điện thoại để liên lạc:  .........................................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ..............................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................................................

Nơi công tác: .................................................................................................................................................................

Điện thoại để liên lạc: ............................................................................................................................................

     Tôi xin cho con (cháu) tôi được vào học lớp 1 tại trường năm học 2017-2018.

     Tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường.

                                                               Hương Vinh, ngày     tháng     năm 2017

                                                                                       Ký tên

 

 

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phô tô hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

Tải file 1  

Số lượt xem : 291

Các tin khác