''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 13:47 04/05/2020  

Kế hoạch quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới (tháng 5/2020).


PHÒNG GDĐT HƯƠNG TRÀ

TRƯỜNG TH SỐ 2 HƯƠNG VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 24 /KH-HV2

             Hương Vinh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH, QUY TRÌNH LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Năm học 2020-2021

 

- Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Căn cứ quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

-  Căn cứ hướng dẫn số 217/PGDĐT-GDTH, ngày 20 tháng 4 năm 2020 của PGDĐT thị xã Hương Trà, về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Căn cứ quyết định số 12/QĐ-HV2, ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hương Vinh về việc thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong nhà trường;

Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Hương Vinh xây dựng kế hoạch, quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong nhà trường năm học 2020-2021 như sau:

I.Nguyên tắc:

1. Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa.

3. Phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương, phù hợp năng lực của đối tượng học sinh trong nhà trường.

4.Sách giáo khoa có thể sử dụng nhiều năm.

3. Đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình.

II.Tiêu chí:

Căn cứ 04 tiêu chí cơ bản theo quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế:

Phù hợp với việc học của học sinh. Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên. Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa đảm bảo các chất lượng dạy-học.

III.Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong hội đồng:

1. Chủ tịch hội đồng ra các văn bản, xây dựng kế hoạch, triển khai, phổ biến, chỉ đạo, giám sát, tư vấn và công bố danh sách các loại sách giáo khoa đã được lựa chọn theo đúng quy trình.

2. Phó chủ tịch: Tham gia lựa chọn sách, điều hành các tổ chuyên môn, phụ trách tổ chuyên môn 4-5 trong việc lựa chọn sách, tham gia các công việc khác được phân công.

3. Thư ký hội đồng: Chuẩn bị các giấy tờ, văn bản cung cấp cho các buổi hội họp, thư ký các cuộc họp của hội đồng lựa chọn sách; tham gia lựa chọn sách, phụ trách tổ chuyên môn 1-2-3 trong việc lựa chọn sách, tham gia các công việc khác được phân công.

4. Các thành viên khác: Nghiên cứu, chịu trách nhiệm chính về việc lựa chọn các đầu sách cho các môn học được phân công, ngoài ra tìm hiểu và lựa chọn tất cả các loại sách khác trên cơ sở các tiêu chí đánh giá đã được ban hành và trên cơ sở phân tích đánh giá của hội đồng đánh giá. Tham gia bỏ phiếu lựa chọn các loại sách.

4.1. Phân công nghiên cứu lựa chọn theo đơn vị tổ:

Người phụ trách/Môn

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

TNXH

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thể dục

Trãi nghiệm

Anh văn

Tổ 1-2-3

Lan Hương – Quy - Xá

Trần Hương Liên- Lan Hương

Xá – Quy- Liên

Quân –Liên Trần Hương

     

      Liên

 

Tỏ 4-5

Thanh Nga  - Quyên  - Lệ Thủy

Lệ Thủy  Yến   Thanh Nga

Quyên–Yến

Quyên-  Yến

     

Lệ Thủy

 

Tổ bộ môn

       

Huyền

Đức

Diệu Hương-Huy

   Hoàng Giang- Huy – Diệu Hương

Thu Thủy-Lan Anh

4.2Phân công phụ trách nghiên cứu lựa chọn, phản biện  trong hội đồng lựa chọn:

Người phụ trách/Môn

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

TNXH

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thể dục

Trải nghiệm

Anh văn

 

Lan Hương –Thanh Nga- Quy

Yến- Lan Hương –Thanh Nga

Quy -Quyên

Yến- Quyên

Huyền

Đức

Diệu Hương-Huy

Hoàng Giang

Lan Anh

IV.Quy trình lựa chọn:

1. Hiệu trưởng triển khai tập huấn, giới thiệu các bộ SGK chương trình GDPT mới

2. Họp tổ chuyên môn tìm hiểu các loại sách giáo khoa mới lần 1, 2

3/ Họp tổ chuyên môn tìm hiểu, quyết định lựa chọn các loại sách giáo khoa mới theo phân công lần 3 (24/4/2020)

4.Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bỏ phiếu bình chọn các đầu sách (27/4/2020)

5. Công bố các đầu sách được lựa chọn đến HĐSP, Phụ huynh, PGD (04/5/2020)

6. Gửi báo cáo PGD số lượng sách đăng kí cho năm học tới (11/5/2020)

V.Triển khai thực hiện:

- Kế hoạch này được gửi đến toàn thể hội đồng sư phạm, thành viên hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để biết và thực hiện; Thông báo lên Web trường để quý phụ huynh, học sinh được biết.

- Cán bộ, giáo viên được phân công, đại diện hội phụ huynh là thành viên trong hội đồng lựa chọn sách nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch.

- Kết quả lựa chọn sẽ được công bố rộng rãi kịp thời cho HĐSP, phụ huynh, học sinh đặc biệt phụ huynh có con em sinh 2014 (học lớp 1 năm học 2020-2021) thông qua trang Web trường, bảng thông báo, hội CMHS, trường mầm non, cuộc họp CMHS cuối năm học 2019-2020.

Trên đây là quy trình, kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Trường tiểu học số 2 Hương Vinh đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện./.

     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

   - HĐSP để t/h ;

   - Web trường để t/b ;

   - Lưu VT                                                               Trần Thị Giang

Số lượt xem : 16

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác