''

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Giáo dục

Giáo dục

Một số thay đổi trong giáo dục tiểu học năm học 2012 - 2013
Năm học mới 2012 -2013, Bộ GD-ĐT sẽ chính thức áp dụng nhiều nội dung mới cho học sinh (HS) tiểu học, trong đó đặc biệt chú trọng tới khả năng tự học, tự trải nghiệm của HS. Cũng trong năm học mới, Bộ chính thức triển khai thí điểm phương pháp "bàn tay nặn bột" đối với các trường tiểu ...

  • Tư duy mới để nâng tầm giáo dục
    (GD&TĐ) - Thực tế đã khẳng định, giáo dục ngày nay không giống như giáo dục thời kỳ trước. Bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập, giáo ...

  • Dạy trò bằng chữ tâm
    Học sinh cá biệt thì thời nào cũng có và được ví như “ngựa chứng” trong sân trường. Tìm giải pháp để giáo dục những học sinh này luôn ...